REGULAMIN SESJI

 

Udział w sesji jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją poniższego regulaminu:

 1. Niniejszy regulamin jest obowiązkowym dokumentem, z którym należy się zapoznać przed wykonaniem sesji zdjęciowej.
 2. Aby zarezerwować termin na sesję, należy dokonać wpłaty zadatku rezerwacyjnego w kwocie 100 zł do 7 dni przed ustalonym terminem sesji na podany nr konta :
  • Natalia Rudenco Fotografia
   ING 11105019531000009291755685 .
 3. Brak wpłaty oznacza rezygnację klienta z sesji.
 4. Płatność za sesję fotograficzną / wybrany pakiet odbywa się w dniu wykonania sesji – gotówką lub przelewem.
 5. Zdjęcia przekazywane są w formie cyfrowej za pośrednictwem systemu Pixieset.com do pobrania (link do galerii ważny jest 14 dni, po tym czasie traci się dostęp do zdjęć- istotne jest więc by pobrać je jak najszybciej na swój dysk) oraz papierowej w formacie 15 × 21 według wybranego pakietu.
 6. Wszystkie produkty, takie jak: wydruki, albumy muszą być odebrane od Fotografa osobiście w Lublinie. Wysyłka jest dodatkowo płatna 20 zł.
 7. Klient otrzymuje pliki po obróbce. Zdjęcia poddane są autorskiemu retuszowi. Wykonawca nie oddaje surowych plików RAW, ani JPG.
 8. Klient ma prawo do wyboru zdjęć z sesji za pośrednictwem galerii internetowej (link przekazuje Wykonawca do 5 dni od daty wykonania usługi) Jeśli Klient w ciągu 7 dni nie dokona wyboru zdjęć, Wykonawca sam decyduje o ujęciach jakie będą poddane obróbce.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zdjęć w wersji elektronicznej po obróbce w terminie 14 dni roboczych od daty wyboru zdjęć przez klienta .
 10. Zgodnie z prawem autorskim Wykonawca zakazuje ingerencji w wygląd fotografii, np. nakładanie filtrów.
 11. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością- jako wyznacznik poziomu przyjmuje się galerię fotograficzną pod adresem internetowym : nataliarudenco.com
 12. Zamawiający oświadczają, że zapoznali się z dorobkiem fotograficznym Wykonawcy i akceptują charakter, sposób obróbki fotografii, technikę fotografowania.
 13. Zamawiający oświadczają, że wiadomym im jest, iż efekt końcowy sesji fotograficznej uzależniony jest od warunków zastanych w miejscu w którym odbędzie się sesja, stąd estetyka w wypadku niesprzyjających warunków, w szczególności ilości lub absorpcji światła, może odbiegać od prezentowanej w portfolio Wykonawcy.
 14. Zamawiający przyjmują do wiadomości, że to Wykonawca decyduje o końcowym wyglądzie fotografii, włączając w to zakres i natężenie retuszu.
 15. Udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć w celach zarobkowych /komercyjnych bez zgody Wykonawcy jest zakazane.
 16. Zamawiający zobowiązują się do uzyskania właściwych zgód i pozwoleń od odpowiednich podmiotów na wykonanie fotografii w miejscach wybranych przez Klienta, w których Wykonawca będzie świadczyć swoje usługi oraz uiszczenie opłat za wynajęcie danego miejsca.
  • * dodatkowe opłaty nie obowiązują w Moon Studio, w którym Wykonawca realizuje sesje fotograficzne.
 17. Zamawiający oświadcza, iż rozumie, że Wykonawca ze względu na charakter wykonywanego zlecenia a w związku z tym gromadzenia dużej ilości danych nie jest w stanie przechowywać materiałów potrzebnych do należytego wykonania reklamacji dłużej niż przez 14 dni kalendarzowych. W związku z tym, w przypadku zaistnienia podstaw do reklamacji Klient zobowiązany jest w przeciągu 14 dni kalendarzowych po odebraniu zdjęć poinformować o tym fakcie Wykonawcę na piśmie, zawierając w piśmie szczegółowy opis wad.
 18. Vouchery, sesje w prezencie – mają określoną datę terminu realizacji – 3 miesiące od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości zrealizowania vouchera.
 19. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych Wykonawcy a w szczególności na stronie internetowej Wykonawcy: www.nataliarudenco.com   oraz portalach społecznościowych: Facebooku i Instagramie, w albumach prezentowanych podczas spotkań z klientami, na drukowanych materiałach reklamowych typu foldery, cenniki, wizytówki.